Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023
- Integracja Społeczna i Terytorialna

Podsumowanie prac Zespołu ds. Rewitalizacji

13 grudnia 2016r. | Administrator
Podsumowanie prac Zespołu ds. Rewitalizacji Dnia 24 listopada 2016 r. w Centrum Kultury Raszyn odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego dnia 17 listopada 2016 r. Celem spotkania była weryfikacja zgłoszonych w trakcie naboru kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz podjęcie dalszych kroków [...]

UCHWAŁA NR XXVII/262/16 RADY GMINY RASZYN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna.

21 listopada 2016r. | Administrator
UCHWAŁA NR XXVII/262/16  RADY GMINY RASZYN z dnia 4 listopada 2016 r.   w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna.   Na podstawie art. 18 ust. 2 [...]

UCHWAŁA NR XXVIII/261/16 RADY GMINY RASZYN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/229/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2022.

21 listopada 2016r. | Administrator
UCHWAŁA NR XXVIII/261/16       RADY GMINY RASZYN z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/229/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na [...]

Informacja dotyczaca wywiadów grupowych

10 listopada 2016r. | Administrator
Informacja o przeprowadzeniu wywiadu pogłębionego w ramach opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna Szanowni Państwo, w ramach włączenia interesariuszy w opracowanie dokumentu GPR w dniu 22.11.2016 r. w godz.16:00-18:00 w [...]