Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023
- Integracja Społeczna i Terytorialna

Prognoza oddziaływania na środowisko

15 lutego 2017r. | Administrator
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna dostępna w [...]

Formularz zgłaszania uwag

15 lutego 2017r. | Administrator
Formularz zgłaszania uwag – przystąpienie do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna dostępny w [...]