Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023
- Integracja Społeczna i Terytorialna

Prognoza oddziaływania na środowisko

15 lutego 2017r. | Administrator
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna dostępna w [...]

Formularz zgłaszania uwag

15 lutego 2017r. | Administrator
Formularz zgłaszania uwag – przystąpienie do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna dostępny w [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Raszyn

15 lutego 2017r. | Administrator
Obwieszczenie  Wójta Gminy Raszyn o przystąpieniu do przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania Na Środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna dostępne w [...]

Raport z konsultacji społecznych – uwagi ustne

27 stycznia 2017r. | Administrator
Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016 – 2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna – wywiady i uwagi ustne. Temat konsultacji społecznych Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]